RYŠYS TARP KUNDALINI JOGOS IR SIKCHŲ DHARMOS

iš Jogi Bhadžano paskaitų  Kartą kažkuris mokinys paklausė Jogi Bhadžano apie Kundalini jogos ir Sikchų dharmos ryšį. Jis atsakė taip: Guru, Žodžio vibracijų poveikis per garsinį srautą sujungia jus su Begalybe. Kundalini joga jus parengia ir stiprina jūsų gebėjimą girdėti…

Žadinant Sielą

Su savojo Meistro palaiminimu aš suvokiau, kad įmanoma būti sveikam, laimingam ir palaimintam, liekant gyventi šitoje visuomenėje. Bet jūs turite turėti energijos, kad jūsų apmiręs kompiuteris atgytų ir pradėtų perdavinėti jums signalus; kad jūs galėtumėte sukurti jame viską, ką norite…

Yogi Bhajan Paskaitos

KAS YRA JOGA? SUVOKIMO PATIRTIS Aš patyriau, kad žmonės neturi elementaraus Kundalini jogos tikslų, proceso ir technikų supratimo. Jie nesupranta jogos idėjos esmės. Kai kurie mano, kad joga- tai religija. kiti laiko ją fiziniais pratimais sveikatai ir gyvybinei jėgai sustiprinti.…

IŠ INTERVIU SU JOGI BHADŽANU 1 DALIS

KUNDALINI JOGA-TAI SĄMONINGUMO JOGA Klausimas: Girdėjau, kad Kundalini joga yra pavojinga jogos rūšis. Atsakymas: Šios kalbos apie pavojų kartais pačios tampa pačiu didžiausiu pavojumi ir didžiausia problema. Vienintelis pavojus kyla tada, kai vartojate ką nors išoriškai, kažką dirbtina, pavyzdžiui narkotikus,…