Žadinant Sielą

Yogi-Bhajan paveikslasSu savojo Meistro palaiminimu aš suvokiau, kad įmanoma būti sveikam, laimingam ir palaimintam, liekant gyventi šitoje visuomenėje. Bet jūs turite turėti energijos, kad jūsų apmiręs kompiuteris atgytų ir pradėtų perdavinėti jums signalus; kad jūs galėtumėte sukurti jame viską, ką norite šitoje visuomenėje padaryti. Laikydamiesi senųjų mokymų, mes vadiname šią energiją kundalini. Ji užblokuota Muladharoje, pačioje apatinėje čakroje, kitaip tariant- apatiniame  lotose.
Visa tai- įsivaizduojami dalykai. Apie juos prirašytos storiausios knygos. Tos knygos ilgus metus mane klaidino. Visgi aš išmokau, ištyrinėjau tai, o kartu ir čakras (arba energetinius ratus, kaip sakoma anglų kalboje). Tos knygos įsuko mus į ratą, ir štai mes vaikšome ratais ir niekur neateinam… Bet mes turime būdą nureguliuoti savo kompiuterį taip, kad būtume tiesioginiame kontakte su juo, Didžiausiuoju Kompiuteriu, ir tada viskas ims dirbti savaime. Bet tai neįvyks tol, kol kundalini- dvasinis nervas- neprasimuš per bloką Muladharoje, nepakils ir nepasieks lygio, kuris leis jums atrasti savo sąmonėje Viršsąmonę.
Jūs turite sukurti pranos spaudimą ir sumaišyti praną su apana. Ir tada, kai jos susilies, jūsų pranos centre atsiras karštis. Šito praninio karščio pagalba jūs nukreipiate spaudimą, arba užtaisą, į kundalini, sielos nervą, susisukusį tris su puse karto Muladharoje. (Beje, kundal reiškia „mylimosios garbana”, o ne gyvatė). Tai pažadins ją ir ji galės prasimušti pro įsivaizduojamas čakras, ir praeiti pro Jalandhara Bandhu – Kaklo spyną – paskutinę kliūtį stubure, kurią įveikus, energija pasiekia galvą.

JOGA – DVIEJŲ ENERGIJŲ SUSIJUNGIMAS

Leiskite duoti jums keletą apibrėžimų. Prana yra gyvybinė atomo jėga. Apana – tai šalinimas, arba atostūmio, atsitraukimo, atsiribojimo jėga. Mumyse yra dvi jėgos – pozityvi ir negatyvi – kurias valdo ida ir pingala – kairysis ir dešinysis kanalai. Kai mes Kundalini jogos dėka sujungiame šias dvi energijas, mes sumaišome praną su apana ir jų spaudimo dėka pakeliame kundalini į viršų. Praėjusi centrinį nervą  sušumną, ji pasiekia viršutines čakras arba lotosus,  ir tada žmogus suvokia visa tai  kas jį supa, visoje pilnatvėje ir patiria palaimą.
Kai mes įkvėpdami nuleidžiame praną žemyn iki Bambos centro ir Šakninės spynos pagalba pritraukiame į Bambos centrą apaną, šios dvi jėgos susimaišo vadinamojoje Nabhi čakroje, ties ketvirtu stuburo slanksteliu. Bundant kundalini, jaučiamas karštis – tai pranos ir apanos susijungimo, padegamo sušumnos, stuburo kanalu einančio centrinio kanalo, ventilio karštis. Ties Nabhi čakra energija palieka bambą ir pereina į apatinę čakrą, į kryžkaulį, o po to kyla. Tai vadinama rezerviniu kanalu. Po to kundalini būtina praeiti dar šešias čakras, tai vyksta tuo pačiu metu. Pakanka pakelti ją vieną kartą – ir viskas. Sudėtingiausia – išlaikyti ją viršuje, palaikyti švarą ir kanalų praeinamumą.

TREJI VARTAI

Kelias, kurį turi praeiti energija nuo rektumo iki balso stygų, vadinasi Sidabrinė styga. Nuo kaklo iki momenėlio eina kanalas. (Jogi Bhadžanas turi omeny Sidabrinės stygos energiją, einančią stuburo kamienu išilgai stuburo smegenų. Viršutinėje stygos dalyje, ten, kur ji įeina į smegenų pagrindą, prasideda kanalas. Kanalą sudaro du keliai, kuriais energija gali tekėti arba viršutine smegenų dalimi į hipofizį, arba apatine smegenų dalimi. Nuo hipofizio iki kankorėžinės liaukos eina Auksinė styga, priėjimas  prie kurios atsiveria tik ypatingomis sąlygomis.) Nuo trečiosios akies iki kankorėžinės liaukos eina Auksinė styga. Tam, kad energija pakiltų šiomis virvėmis ir kanalu, reikia naudoti hidrauliką – spynas. Būtina naudoti spaudimą. Jūs žinote, kaip iš gelmių išgaunama nafta: sudaromas spaudimas ir nafta pakyla į viršų. Jūsų organizmas yra panaši energetinė laiptinė. Iš pradžių Mulabandha pakelia apaną iki bambos arba iki ketvirtojo slankstelio, centrinio kundalini sosto. Po to Diafragmos spyna mes pakeliame ją iki kaklo. Po to Kaklo spynos pagalba energija praeina visą likusį kelią aukštyn.
Kankorėžinė liauka, sielos sostas, neveikia, kol Dešimtieji vartai maumenėlyje užantspauduoti. Tačiau kai išlaisvinamas kundalini karštis ir kankorėžinė liauka išskiria savo sekretą, jūsų hipofizis pradeda veikti kaip radaras, sulaikydamas protą nuo negatyvumo.

KUNDALINI- SIELOS NERVAS

Kundalini žinoma kaip sielos nervas. Ją reikia pažadinti – jūsų sielą reikia pažadinti. Kai siela prabunda – ko daugiau bereikia?
Praktikoje čakros – tik vaizduotės vaisius, daugiau nieko. Kundalini – tiesiog kundalini ir nieko daugiau. Visa tai ne taip jau svarbu. Visos tos pranos ir apanos tiesiog gyvena mumyse. Viskas mumyse sudėta. Mes turime visa kas būtina. Mes naudojame šiuos terminus paprasčiausiai tam, jog padarytume procesą suprantamą, kad mes galėtume jį atlikti. Tai labai paprasta. Po to, kai praklajojau tamsoje ilgus metus, aš supratau, kad jei nuo pirmos dienos būčiau žinojęs, kaip tai lengva, būčiau išvengęs daugybės bergždžių pastangų. Kai įsitikinau, kad kundalini išties gali pakilti tokiu būdu, aš buvau apstulbęs. Man tai buvo siurprizas.
Štai taip. Šitame slypi didžiausia tiesa. Tiesa karti, aš žinau. Ir aš negaliu išsakyti visos tiesos. Bet – tiesiogiai ar ne – aš kalbu apie tiesą, kadangi negaliu sakyti to, kas nėra tiesa.

PRANOS CENTRAS

Tiesa tai, kad jūs negalite kvėpuoti savo valia.  Jūsų viduje kvėpuoja Dievas. Be jo jūs nekvėpuojate. Kas yra kvėpavimas? Aš jums papasakosiu. Medikams bus naudinga išgirsti.Ties aštuntuoju slanksteliu yra plokštuma. Mes ją vadiname pranos centru. Į šitą pranos centrą mes įkvepiame pranos energiją, įkvepiame iki pat liežuvio galiuko,  toliau prana keliauja ida ir pingala – ir tai reguliuoja kūno temperatūrą.
Šita pranos energija yra atomo gyvybė. Ji saugoma po mūsų aštuntuoju slanksteliu. Tam tikrais konkrečiais veiksmais mes galime pažadinti savąjį pranos centrą pranos energija, kurią mes įkvepiame. Pranos centras maitina pranos energija pranos nervą. Pranos nervas maitina pranos energija raumenis, atsakingus už širdies plakimą ir diafragmos susitraukimą. Mes vadiname juos U pavidalo raumenimis, nes jie turi U raidės formą. Šie U pavidalo raumenys atsakingi už gyvybės tekėjimą jumyse – savaiminį ir jūsų nekontroliuojamą.
Jei prieš penkiasdešimt metų atėjęs aš pradėčiau jums pasakoti apie atominę energiją, jūs sakytumėte: „Išeik, nesuprantame, apie ką kalbi”. Kai aš kalbu apie pranos energiją, nemanykite, kad kalbu apie kažką mistiška. Tai labai praktiškas dalykas.
Žinote, ką daro jogai? Jie sukuria pranos rezervuarus minėtoje plokštumoje ir paskui gyvena iš tų atsargų. Jie aktyvuoja šią plokštumą tam tikrų pratimų dėka ir mokosi kontroliuoti pranos energiją, arba prana vaja , gyvybės tėkmę (gyvenimo srautą). Tai vienas aspektas.

ENERGIJOS CIRKULIACIJA

Antras aspektas- tai apana, šalinanti ir valanti energija. Ji susijusi su Muladhara čakra. Būtent ten slypi kundalini jėga. Kai pranos energija įeina į jus, jūs galite priversti ją cirkuliuoti po jūsų kūną. Jūs galite ją jausti ir padaryti taip, kad kiti ją taip pat jaustų. Tai mokslinis faktas, neturintis nieko bendro su mistika arba kažkuo nepaaiškinamu. Tai labai paprasta, labai praktiška.
Mes nukreipiame cirkuliuojančią energiją stuburo kanalu, stuburo smegenimis. Po to ji smogia į Muladharą. Tokiu būdu mes perkertame mazgą, pramušame bloką, sulaikantį kundalini jėgą. Tą akimirką ji neturi kito pasirinkimo – tik pakilti aukštyn. Tą akimirką, kai ji pakils, jus užlies palaima. Jūsų kompiuteris pradės veikti. Štai ir viskas.
Ar tai sunku? Tai visai ne paslaptis. Jei sąžiningai praktikuosite po valandą, po dvi per dieną, po dvidešimties – trisdešimties dienų pasieksite šito.

SUPRASKITE, KOKIA TAI JĖGA

Būtina laikytis saugumo. Saugumo priemonės yra dvi. Jūs turite praktikuoti Kaklo spyną. Truputį įtraukite smakrą, laikydami stuburą ir kaklą absoliučiai tiesiai, nenulenkite galvos. Jei medituojate be šios spynos, jūs negalite natūraliai reguliuoti aštrių cirkuliacijos pokyčių subtiliajame ir fiziniame plane. Netikėtas energijos antplūdis gali bereikalingai stimuliuoti nervus ir smegenų ląsteles, iššaukdamas perdėtą jų aktyvumo sustiprėjimą.
Antra – kai jūs užsiimate joga, prašau jūsų, dėl Dievo, prisiminkite, kad jūs žaidžiate su energija, kuri yra gyvybinė atomo jėga. Todėl jums būtina labai aiškiai suprasti, ką jūs darote. Aš įspėju jus. Prana buvo aprašyta Šastrose ( jogų raštuose) kaip tai, kas įkvepia gyvybę atomui. Šitoje rozetėje ant sienos- 220 V įtampa. Ar liesitės prie laido be izoliacijos? Ne! Tad kaip jūs galite žaisti su pranos energija? Izoliacija, kuri jums reikalinga – tai teisingas pasiruošimas ir tikslus techninis atlikimas.
Faktas lieka faktu: nepažadinę kundalini, nepažadinsite savo sielos. Jei siela prabudusi, ko dar jums bereikia? Jei jūs atliksite veiksmus, kurie pažadins kundalini, sielos nervą, jus valdys jūsų siela, o ne negatyvusis ego. Tada atrasite Dievą savyje. Ir aš būsiu didžiausias žmogus Žemėje, jei man teks garbė paliesti dulkes ant jūsų kojų, jei jūs pasieksite šitos būsenos. O kitu atveju – jūs tiesiog tuštukai, ir daugiau nieko.     ( Jogi Bhadžanas)