IŠ INTERVIU SU JOGI BHADŽANU 1 DALIS

KUNDALINI JOGA-TAI SĄMONINGUMO JOGA

Klausimas: Girdėjau, kad Kundalini joga yra pavojinga jogos rūšis.
Atsakymas: Šios kalbos apie pavojų kartais pačios tampa pačiu didžiausiu pavojumi ir didžiausia problema. Vienintelis pavojus kyla tada, kai vartojate ką nors išoriškai, kažką dirbtina, pavyzdžiui narkotikus, ir priimate tai į vidų tokiu būdu eidami prieš savo prigimtį.
Apie Kundalini reikia galvoti kitaip. Iš tikrųjų – tai Dievas. Jis atsiskleidžia, atsiveria. Šis atsiskleidimo arba pasireiškimo procesas žinomas kaip Kundalini. Kas tame gali būti pavojingo? Kundalini, kuri turi atsiverti jumyse, jau yra jumyse – tai jūsų dalis. Tai begalinė jėga, kuri yra jūsų sąmonės esmė. Ji turi atsiskleisti jūsų viduje.
Jūsų sistema sukurta taip, kad galėtų savyje talpinti kundalini energiją. Tai normali žmogaus galimybė, kurios paprasčiausiai neišnaudojate. Jeigu pradėsite naudotis šia energija – koks čia pavojus?
Klausimas: Atrodo, kad jūs labai skiriatės nuo visų kitų jogų, kurių man teko klausytis. Dauguma jų neduoda mokymų pirma nesuteikę iniciacijos. Mažai kas iš viso kalba apie kundalini, beveik visų požiūris į ją labai atsargus.
Atsakymas: Mano gyvenime yra dalykų, kurių aš negaliu pakeisti arba įveikti. Tai – mano likimo, mano charakterio dalis. Atvykau į šią šalį mokyti šio švento ir paslaptingo mokslo, nes buvau pašauktas. Atvykau į šią šalį ne todėl, kad toks buvo mano pasirinkimas ar noras. Atvykau tarnauti, perduoti žinią. Neturėjau galimybės pasiekti visų žmonių, kurie atvyko susipažinti su manimi. Pas mane atvyksta žmonės iš viso pasaulio. Turint omenyje visą mano sėkmę ir pripažinimą, aš neturėjau jokios minties – nebuvo nė sekundės, kad galvočiau, jog „tai aš padariau“. Sielos, kurioms lemta ateiti ir mokytis pas mane, tai ir padarys. Jos jau gyvena kūnuose ir suras savo kelią į šį Mokymą. Aš jau turiu visas žinias, kuriomis turi pasidalinti su jais. Aš esu tiesiog paštininkas, kuris jiems atneša laiškus iš Kosmoso. Kai mano paštininko krepšys ištuštės, galėsiu išeiti. Tada mano darbas bus atliktas, pareiga atlikta. Aš mokau atvirai ir nuoširdžiai visus, kurie pas mane ateina.
Kai vėl nuvykau į Indiją, kurioje gyvenau 39 metus, man visi uždavinėjo tą patį klausimą: „Ką tu veiki Valstijose? Kodėl tu juos mokai šių technikų ir meditacijų?“ Visi mano draugai susirūpinę. Jie netiki, kad vakariečiai, ypatingai amerikiečiai, sugeba suvokti jogos žinių gelmę ir disciplinas. Kai jiems sakau, kad amerikiečiai turi potencialą patirti Begalybės išgyvenimą, jie sako: „Oi ne, ne! Kas tau nutiko? Argi nepameni, kaip viskas buvo anksčiau?“ Kai jie pradėjo manęs klausinėti, aš nutraukiau pokalbį ir pasakiau: „Aš jus išgirdau. Tačiau tai – mano likimas. Esu laimingas, kad turiu tokį Guru. Visa ši kritika nėra mano reikalas. Turiu mokyti tiesos, kokia ji yra.“
Visi tie jogai mane myli, tačiau jie labai sutrikę. Jie mane myli, nes esu Kundalini Jogos Mokytojas, ir nekenčia manęs ir sąmoningumo, kurį nešu – tai labai sudėtinga. Tam, kad manęs nekęstum, reikia iššvaistyti daug jėgų ir ego. Nuo to laiko, kai atvykau į vakarus, Kundalini Jogos mokinių organizacija labai sustiprėjo ir pasklido po visą pasaulį. Tūkstančiai žmonių praktikuoja šias technikas ir mėgaujasi padidėjusiu sąmoningumo lygmeniu, kurį jie patiria. Daugelis didžiųjų miestų turi jogos ašramus arba mokytoją. Labai sunku apšmeižti žmogų, kuris įkvepia sekti juo štai tokiu būdu ir kurio asmenybė yra gera.
Kodėl Kundalini joga yra kritikuojama? Kur slypi šio nepasitikėjimo ir atsargumo šaknys? Tai daroma dėl neišmanymo arba iš pavydo ir baimės – tai reakcija į tai, kaip aš savo stiliumi ir charizma jos mokau! Aš mokau nesvyruodamas, niekada neišskiriu ir neatskiriu. Tik stengiuosi atlikti savo pareigą.
Tačiau yra ir kita – istorinė bei kultūrinė pusė, kurios jūs nesuprasite. Anksčiau Kundalini jogos niekada nebuvo mokoma atvirai. Daugeliui jogų yra būdingas tautinės ir rasinės priklausomybės jausmas. Jie mano, kad šias žinias būtina saugoti ir perduoti tik žmonėms iš tam tikros klasės arba grupės. Jie įsitikinę, kad didžiausia Kundalini jogos paslaptis gali būti perduodama tik ypatingai išrinktiems aukščiausios klasės brahmanams. Jie jus išmokys tik tų technikų, kurių pagalba jūs tapsite ne meistrais, o tik pasekėjais.
Šiuo požiūriu žvelgiant į istoriją ji būtų tokia: Indija buvo užgrobta britų, o jie – krikščionys. Todėl žemiausių kastų Indijos žmonės, įskaitant darbininkų kasę, buvo atversti į krikščionybę. Pagal tradiciją ši kasta Indijoje vadinosi „neliečiamieji“. Buvo manoma, kad jie nėra verti ir neturi gebėjimų įsisavinti žinias, kurios galėtų pakelti jų sąmoningumą ir suteiktų ypatingų sugebėjimų. Dauguma krikščionių buvo išeiviai iš šios „neliečiamųjų“ kastos. Net ir dabar daugelio į vakarus atvykstančių jogų ir svamių protuose bei širdyse išlikęs krikščionio, kaip neliečiamojo, kurio negalima išmokti tam tikrų dalykų, vaizdinys.
Ir dabar jie teigia: „Šis Jogi Bhadžanas kažkokiu būdu įgijo visas šias žinias – kokias, jie nežino –  ir tapo visiškai kvailas. Jis perduoda jas visiems amerikiečiams ir bendrai vakarų pasaulio žmonėms be jokios atrankos. Jis nekreipia dėmesio į senąsias apsaugos priemones, kurios buvo sukurtos tam, kad neliečiamieji negalėtų patirti savo vidinės jėgos ir potencialo. Jis viską sugriaus“. Jie įsitikinę, kad tai labai pavojinga. Jie teisūs – tai pavojinga praeities kultūriniame plane, kuriame jie gyvena.
Studijuodami Kundalini jogą galite išgirsti arba perskaityti tai, kas teigiama dėl neišmanymo arba pavydo – nereikia į tai atsakyti arba ginti. Galiausiai, rezultatai, kuriuos pasiekia nuoširdūs mokiniai, keliantys savo sąmoningumą, bus atsakymas į visus šiuos prietarus ir neišmanymą. Tiesiog prisiminkite, kada jūs pakeliate, išskleidžiate susipynusią kundalini, tai tolygu natūraliam jūsų potencialo prabudimui. Tai tas pats, ką jūs vadinate „Dievo sąmone“ arba „Kristaus sąmone“. Tai reiškia, kad jūs šį sąmoningumą aktyviai įliejate į savo gyvenimą.
Klausimas: Praktikuoju jūsų mokyklos Kundalini jogą ir jaučiuosi labai puikiai! Pasikeitė mano gyvenimas, mane aplankė sėkmė. Mano klausimas būtų toks: kodėl tai veikia? Ne visada viską planuoju, atrodo, jog savaime viskas vyksta dar geriau.
Atsakymas: Šis pasaulis ir mūsų kelionė per gyvenimą iš tikrųjų yra labai suprantami ir aiškūs. Kiekvienas gyvenimo aspektas yra organizuotas ir kūrybingas. Šioje planetoje mes visi esame žmogiškosios būtybės. Turime gyventi meilėje vienas kitam, dirbti šlovindami Dievą, sekti tiesos keliu ir vesti savo sąmonę laiko ciklu, kad naudotume savo žmogiškąją energiją Begalybei pasiekti ir atskleisti.
Kodėl šis pasaulis mums tapo mįsle? Sumaištis kyla tada, kai nutinka tai, kad mes nepasiekiame klestėjimo, nežiūrint į tai, kaip puikiai būna tam rengiamasi –  mes nesuprantame, kodėl taip nutiko. Tačiau yra būdas suprasti, kas čia vyksta. Įsivaizduokite paprastą žmogų, kuris medicinos institute mokosi ketvertais. Baigus institutą jam atsiranda puiki galimybė. Jis su viskuo susitvarko ir tampa savo verslo šeimininku. Įsivaizduokite kitą žmogų, kuris puikiais pažymiais mokosi koledže. Jis baigia mokslus, tačiau nežiūrint į tai, kiek pastangų deda, jam niekaip neatsiranda reikiamos galimybės, tad jis įsidarbina įprastinėje klinikoje ir daro įprastinę karjerą. Koks tikrasis skirtumas tarp šių dviejų istorijų? Kodėl gyvenime mes dažnai neįsitvirtiname ir neįgyvendiname savo planų, nors atrodo, kad turime viską, ko reikia, kad galėtume tai pasiekti? Viso šio nesusipratimo šaknys glūdi žmonių gyvenime – vienoje labai paplitusioje ir labai būdingoje žmogui problemoje. Jūs neprisimenate, kas tokie jūs esate. Todėl negalite suprasti, kaip visa tai veikia, kaip judėti į priekį. Visi turi savo prigimtį ir savo mechanizmą. Supratę, kas esate ir kokia jūsų prigimtis, kokiais santykiais visi susiję gyvenime, jums viskas pasidarys labai aišku. Nebeliks vietos abejonėms ir chaosui. Tame slypi visų pasaulio nelaimių ir konfliktų šaltinis. Jausmai, vertinimai ir veiksmai, kurių esmėje nėra aiškaus viso to supratimo, jus nuves ne ten.
Tad, koks jūsų sąmoningumas? Kas yra jūsų susipainiojimo esmė? Jogai turi savo žmogiškosios būtybės simbolį – šviesos lanką, kurį mes vadiname aura. Ji spindi balta šviesa. Nuo šio lanko priklauso žmogaus egzistavimas. Viskas, kas ateina į jūsų gyvenimą, priklauso nuo šio lanko jėgos ir pusiausvyros. Dauguma žmonių jo nemato ir nesupranta. Jeigu matote aurą, galite nustatyti sveikatos būklę ir ligas, emocijų prigimtį ir intensyvumą, žmogaus galimybes ir gebėjimus.

Kiekvienas žmogus yra unikalus. Šį unikalumą nulemia ir apsaugo nimbas. Visa egzistuojanti energija turi savo įėjimo, išėjimo ir keitimosi ciklą. Būtis turi sąveikauti su jumis per auros skydą. Bet koks magnetinis laukas pirmiausia turi nugalėti jūsų nimbo magnetinį lauką. Jūsų nimbo magnetinio lauko stiprumas nulemia, ar galės kitų žmonių ir daiktų magnetinis laukas prasiskverbti į jūsų lauką ir daryti jums poveikį.
Čia kyla klausimas. Jeigu atsiranda pozityvi galimybė arba vibracija, ar nimbas atspindės ją taip, kad ji negalės prasiskverbti į vidų? Ne! Ši pozityvi energija susilies su juo ir pradės sąveikauti su  Žeme. Tačiau jeigu ji yra negatyvi, nimbas jos neįsileis į vidų. Kiekvienas žmogus, kurio mentalinės vibracijos kuria stiprų nimbą, automatiškai juo apsaugo visas subtiliąsias savo gyvenimo sritis.
Jūs skirtingai sąveikaujate su emocijomis, kai jūsų magnetinis laukas stiprus ir kai jis yra silpnas. Kai jūsų laukas yra silpnas, emocijos atrodo labai svarbios ir tikros, kad jūs nesugebate jų atskirti nuo savęs arba valdyti jas – jūs esate jų valdomas. Kai jūsų nimbas stiprus, galite rinktis, reikšti emocijas ar jas nukreipti. Galite spręsti, užmegzti kontaktą su kokiu nors žmogumi ar atsijungti nuo jo poveikio. Kai jūsų švytėjimas yra stiprus ir jūs jį nukreipiate į kokį nors žmogų, tas žmogus norės su jumis kalbėtis ir būti šalia jūsų, nesvarbu koks asmeninis skirtumas ar kliūtys būtų tarp jūsų.
Kai žmogaus stipri energija ir psichinė jėga, tada jam nereikia dėl nieko nerimauti –  fokusuotis ar nesifokusuoti į ką nors. Magnetinio lauko projekcija pasirūpins jo magnetinio lauko švytėjimu. Visi jus supantys magnetiniai laukai, sudarantys aplinką ir galimybes, organizuosis taip, kad apsijungtų vieni su kitais harmoningai. Tokia aplinka veiks dermėje su žmogaus tikslais.
Tą patį mechanizmą galima išreikšti mistiška dvasios kalba. Žmogus, patiriantis tai per tikėjimą, sakys: „Kai Dieviškasis šaltinis, persmelkiantis visą žmogiškąją būtybę, projektuoja Dievo šviesą, pasitraukia visa tamsa. Kur beeitų žmogus, visur bus šviesa, grožis, gausa ir išsipildymas“. Šios dvi išraiškos atspindi tą pačią realybę – viena, tai daro mistikos kalba, kita – technikos kalba.
Kundalini joga – tai mokslas, kuris keičia ir stiprina jūsų spindėjimą, kad suteiktų jums platesnę gyvenimo ir galimybių erdvę. Pateiksiu jums pavyzdį, kaip tai supranta žmogus, pasitelkdamas šias dvi kalbas. Kai spindinti individuali sąmonė jaučia, kad jos spindėjimo dalis kažkokioje vietoje yra nutraukta  arba sutrikdyta, tada apjungimas, kurį galėtų suteikti šis spindėjimas, bus neužbaigtas. Kai nimbe atsiranda skylė arba sumažinto aktyvumo sritis, jūs negalite skleisti švytėjimo tinkamu būdu. Energijos ciklas – projekcija – sujungimas – priėmimas – negali būti užbaigtas. Reiškia kūrybinis veiksmas nevyksta, sėkmė nepasiekiama, galimybės neatsiranda. Kas yra skylė?  Skylė – tai išretėjimas arba nutrūkimas jūsų spindinčios energijos nimbe.

Klausimas: Jeigu mano spindėjimas yra toks svarbus, norėtųsi žinoti, kas sukelia įtrūkimus nimbe?
Atsakymas: Kiekvieną kartą, kai jūsų intelektas, minčių kūrėjas, nedera su jūsų nustatytu elgesiu, jūs kuriate problemas. Pas visus mus susiformuoja įprastiniai elgesio modeliai ir santykiai į gyvenimą, kuriuosе įsirašo sąmonės šablono struktūra. Šios struktūros palaiko ir stabilizuoja mūsų asmenybę. Pavyzdžiui, induistas nevalgo mėsos, nes jo sąmonėje tai yra nuodėmė. Musulmonas nevalgo kiaulienos, nes jo sąmonėje tai – nuodėmė.
Sąmonė formuoja srauto šablonus. Jums įtvirtinus kokį nors šabloną, jau negalite spindėti. Kai kurie žmonės negali būti su jumis vienas priešais kitą ir pokalbio metu žiūrėti jums į akis. Kas čia ne taip? Nieko. Buvo užduotas srovės šablonas, po to jam mestas iššūkis. Pasireiškė susidvejinimas ir nepasitikėjimas. Šablonus formuoja socialinė aplinka ir vidinės emocinės bei kognityvinės aplinkos derinys. Konfliktai tarp šių šablonų ir jūsų veiksmų auroje kuria tuštumas. Tuštumos sąmonėje yra susidvejinimas.
Mistiškai ar moksliškai, iš karto ar palaipsniui, bet kokia spalva, padedanti žmonėms, turi suteikti kokį nors būdą, kad būtų galima dirbti su šiuo susidvejinimu ir žmogaus spindėjimo sustiprinimu. Bažnyčioje toks konfliktas laikomas nuodėmingojo susidvejinimu. Taikoma procedūra – nuodėmės išpažinimas dvasininkui. Kas vyksta išpažinties metu? Jūs įžiebiate savo jausmus, o jis sako, kad jums yra atleista. Jūs įjungėte tikėjimo juo, kaip dvasingumo tarpininku, šabloną. Jaučiate, kad galite tikėti juo ir tuo, ką jis sako. Pasitelkęs išpažintį, kaip nurodytą veiksmą, turintį didesnę gelmę ir stabilumą, nei konfliktas, jis padeda jums susigrąžinti bendradarbiavimą palaikančias mentalines projekcijas.

Kai jus kas nors trikdo, yra tik vienas būdas išsivaduoti iš to. Jums būtinas bandomasis akmuo arba mokytojas. Jums reikia mokymo arba žmogaus, kuris neišduos jūsų tikėjimo ir jus vėl nukreips į tiesos kelią. Kalbant techniška kalba toks žmogus turi suderinti jūsų psichinį srautą su supančio magnetinio lauko skambėjimu. Mistine arba dvasine kalba tą patį pasakysite taip: „Nuodėmę atlikęs žmogus ateina ir atlieka išpažintį Dievo namuose. Dievas priima jo maldas ir laimina jį Šviesa. Jis gali vėl gyventi gausos pilname pasaulyje pagal savo vidinį vedimą“. Tai du visiškai identiški paaiškinimai.

Kai šiuolaikiniame pasaulyje pas žmones iškyla problema arba konfliktas, jie eina pas psichoanalitiką arba konsultantą, kuris geria daug kavos ir yra pakankamai kantrus, kad juos išklausytų ir paskatintų pokalbį. Konsultantas naudojasi savo patirtimi ir žiniomis, kad galėtų rasti būdą pasakyti žmogui, kad jis gali išspręsti visą problemą savo viduje. Tai atliekama atsargiai ir palaipsniui, taip, kad klientas jaustų, jog jis turi išteklių, leidžiančių jam atlikti tai, kas jam sakoma. Konsultanto honoraras, siekiantis keletą tūkstančių dolerių, užtikrina kliento dėmesingumą ir atvirumą idėjai, kad jam reikia sustoti, pasikeisti ir iš vidaus spręsti savo problemas. Jis gaus ne išganymą, o gaires, kaip jam sutelkti savo paties pastangas ir priimti iššūkį.

Kas iš tikrųjų pastūmėja jus pokyčiams? Ne psichoanalitikas. Ne dvasininkas bažnyčioje. Tai jūsų pačių supratimas ir priėmimas savo pačių pasąmoninio elgesio, taip pat būtinybė vėl kreiptis į savo pirmapradę kilmę ir pradėti suprasti, kad jūs ir esate tas kūrybinis šaltinis ir branduolys viso to vibracinio šablono, kuriame gyvenate. Tą akimirką, kai tai suprasite, su jumis viskas bus tvarkoje – problemos nebeliks. Tą akimirką, kai jūs suvoksite, kad jūs – tai jūs, problema bus išspręsta. Galbūt dar reikės padirbėti ir pasimokyti, tačiau blokas tirps ir naujas srautas atneš energiją į jūsų gyvenimą.  Kai suprasite, kas jūs esate ir kuo save laikote, jūsų spindėjimas pradės projektuotis į visatos spindėjimą ir visa aplink jus esanti erdvė bus kūrybinga, pilna galimybių ir pagalbos.
Šie sąmonėje atveriami santykiai tarp baigtinio „Aš“ ir Begalinio Aukščiausiojo „Aš“ ir yra Kundalini dovana.

Sąmonės santykis su Begaline sąmone yra pagrindinė ir esminė gyvenimo sąlyga ir jogos tikslas. Ką reiškia suprasti? Tikrasis supratimas – tai elgesio šablonas. Kas yra elgesio šablonas? Tai žmogaus sielos ir jo magnetinio lauko spindėjimo dažnio ir lygmens santykis su visatos siela ir visatos magnetine jėga. Jei galite taip save suderinti su šiuo visatos spindėjimu, kad jūsų projekcijos spindulys ir dažnis būtų stiprus ir tikslus, tai reiškia, kad jūs užmezgėte santykį su Visata. Ji atsakys jums savo palaikymu taip, kaip laimingas tėvas palaikytų savo vaiką, savo kūrinį. Jūs turite pakilti virš savo baigtiniam įsikūnijimui būdingų prisirišimų, baimių, konfliktų ir projektuotis į dažnį būtybės su beribe tapatybe Begalybėje.

Jei esate konflikte, jei jaučiate spaudimą ir tuo pačiu įpratote save sieti su Begalybe, Begalybė visada jums atleis, atsakys ir palaikys jūsų siekius ir teisumą. Toks sugebėjimas susiderinti viename lygmenyje su aukščiausia Sąmone ir nukreipti savo spindėjimą į visatos magnetinį lauką yra daug svarbesnis jūsų sėkmei už bet kokią kvalifikaciją ir specialybę.

Elementarus Kundalini Jogos suvokimas reiškia vidinio konflikto pašalinimą ir spindėjimo skleidimą, kad būtumėte laimingi. Pagrindinis vienetas, iš kurių susideda mūsų patirtis,yra lygus jūsų spindėjimui plius jūsų veiksmams. Spindėjimas susijęs su sąmone, o veiksmas – su tankia fizine sritimi. Leiskite man tai išreikšti mistiniu būdu. Kai siela atsiveria širdžiai  žmogiškoji būtybė tampa Dieviškąja. Galite tai išreikšti kaip norite. Žmogus turi suprasti savo būtį santykyje su visa Visata. Kas tai supranta, pažįsta gilią tiesą. Visas pasaulis aplink jus taps nuostabus, jeigu suprasite, kad jūs – tai jūs. Visuose savo gyvenimo aspektuose tiesiog prisiminkite, kad jūs esate jūs. Pagalvokite apie mantrą: „Aš esu, aš esu“ („aš esu tas, kas esu“). Kundalini joga – tai labai natūrali technika, kuri greitai jus daro tuo, kuo jau esate ir suteikia jums praktišką Begalybės patyrimą.

Klausimas: Ar tiesa, kad kai kuriems žmonėms genetikos ir temperamento dėka nuo pat gimimo skirta užsiiminėti Kundalini joga, o kitiems – ne, nepriklausomai nuo jų pastangų?
Atsakymas: Kundalini joga –  tai Sąmoningumo joga. Nėra tokio žmogaus, kuris nuo gimimo nebūtų pritaikytas sąmoningumui. Pas vienus daugiau blokų, trukdančių sąmoningumui, pas kitus – mažiau. Vieniems užtrunka mažiau laiko įveikiant tuos blokus, kitiems tai vyksta greitai. Visas skirtumas yra tame. Tai laiko klausimas. Vienas žmogus pasirinks lėktuvą, kad iš Niujorko nuvyktų į Los Andželą, o kitas – jos asilu. Nuvyks abu – tai tik laiko klausimas.
Jogoje tai vyksta štai taip: dvylika metų Hatha jogos, plius šeši metai Radža jogos, plius trys metai Mantra jogos, plius vieneri metai Laja jogos pagal efektyvumą tolygūs tik vieniems metams, skirtiems Kundalini jogos praktikoms. Tai ne aš parašiau, todėl manęs nekaltinkite. Taip parašyta raštuose apie jogą. Tai pasirinkimo klausimas. Sunkumas tame, kad Kundalini jogos negalima mokytis be mokytojo. Jos negalima išmokti iš knygų. Jos moko mokytojo siela. Štai kodėl ji vadinasi „Aukso keliu“ arba Auksine grandine – todėl, kad ji vieno žmogaus perduodama kitam – kaip grandine. Visi mokytojai susiję sąmone. Tą akimirką, kai jūs susiderinate su mokytojo siela, jūsų siela gauna apsaugą.

Mano asmenis įsitikinimas toks: egzistuoja sielos, kurioms būtina mokytis iš kitų tam tikrų sielų. Jos užsitarnavo tokį likimą. Psichomagnetinio lauko kontaktas jau užmegztas. Kiekviena siela vieną kartą gyvenime kerta orbitą tos sielos, pas kurią jai lemta mokytis. Tai sąmonės dėsnis. Dėka gerų darbų, kuriuos atlikome praeituose įsikūnijimuose, jūs visada sutinkate savo mokytoją. Jūs arba nulenkiate savo ego priešais mokytoją arba pabėgate nuo jo. Dėsnis toks: jūs sutinkate tokią galimybę, tačiau dar nereiškia, kad ją atpažinsite ar sugebėsite atlikti savo įsipareigojimus žengdami tuo keliu.