Kundalini pakilimas

Piešinėlyje parodoma, kaip kyla kundalini energija.

Kada jūs praktikuojate Kundalini Jogą, kundalini energija po bamba susimaišo Kundalini centre, leidžiasi į Pamatinę čakrą, spirale Sušumnos kanalu (pagrindiniu stuburo kanalu) pakyla į viršų, į kankorėžinę liauką ir hipofizę, susisuka į dvigubą mazgą Gerklės čakroje, po to teka žemyn į Širdies centrą, Bambos ir Pamatinę čakras, ir po to grįžta atgal į pradinį tašką.
Per gerklės čakrą, Višudha, praeina keturi kundalini ciklai. Jie sudaro du begalybės simbolius. Tos dvi begalybės Gerklės čakroje užanspauduoja jūsų žodžius laike ir danguje. Ši čakra laikoma pati svarbiausia, nors visose knygose sakoma, kad pati svarbiausia yra Šeštoji čakra – Adžna. Pati didžiausia žmogaus jėga yra išsakyto žodžio jėga, būtent – ką ir kaip jūs sakote. Efektingi kvaili žodžiai, efektingi geri žodžiai. Bet žmogus sumanytas taip, kad naudotų gėrį, dorybę o ne negatyvumą.

Yogi Bhajan
Piešinėlio autorius – Hektoras Džapa (Mukchtiar Singh)